Giảng lễ CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ | 10h00 | 22/11/2020 | Lm Guse Phạm Văn Bảo CSsR

Chúa Nhật, 22-11-2020 | 17:25:56