Giảng Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay C, 8h00 24/3/2019, Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT.

Chúa Nhật, 24-03-2019 | 15:20:52

Tags:

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết