Giảng Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay C, (10h00- 31/3/2019), Lm. Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT.

Chúa Nhật, 31-03-2019 | 18:32:50

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết