Giảng lễ Chúa Nhật tuần V Phục Sinh | Thánh lễ 18h30 | 01/05/2021 | Lm GB Nguyễn Minh Phương CSsR

Thứ Ba, 04-05-2021 | 01:23:25