Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp| 16h30 | 30/1/2021 || Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân CSsR

Thứ Bảy, 30-01-2021 | 21:13:00

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết