Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp |16h30|14/11/2020 |Lm. Giuse Đỗ Đình Tư CSsR

Thứ Bảy, 14-11-2020 | 19:35:25

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết