Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (16/05/2020) Lm Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT

Thứ Bảy, 16-05-2020 | 15:18:11

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết