Thông Báo: Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Dự Tòng

Thứ Bảy, 25-05-2019 | 15:50:47

 

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

 

1. LỚP HỌC THỨ 2-4-6

  • Thời gian học : từ 18h45 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 2 dãy A
  • Khai Giảng thứ hai 10/06/2019

2. LỚP HỌC THỨ 3-5-7

  • Thời gian học : từ 18h45 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 2 dãy A
  • Khai Giảng tối thứ BA 25/06/2019

3. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

  • Thời gian học : THỨ 7: từ 15h30 – 17g30 

                                    CHỦ NHẬT: từ 8h00 – 10h30

  • Địa điểm: lầu 2 dãy A
  • Khai Giảng thứ bảy 01/06/2019

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                    – Các lớp học

Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

 

      

Giờ Lễ - Giải Tội

- Lễ Ngày Thường: 05g00; 06g00; 18g00

- Lễ Thứ 7: 5g00; 6g00; 14g00; 16g00;

- Lễ CN: Chiều T7: 18g30;CN: 05g00; 06g30; 08g00;10g00;15g30; 17g00; 18g30; 20g00.

- Lễ Mẹ Fatima ngày 13 mỗi tháng: 12h00

- Giải Tội: Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8g00 - 10h30;

                                           Chiều: 14h - 16h30

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184