Lễ Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô – Ngày Thứ Hai (18g00 - 15.10.2018). Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh. C.Ss.R.

Thứ Hai, 15-10-2018 | 20:22:56

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184