Lễ Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô – Ngày Thứ Hai (18g00 - 15.10.2018). Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh. C.Ss.R.

Thứ Hai, 15-10-2018 | 20:22:56

Có thể bạn quan tâm