Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly (20g00 - 29.03.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Thứ Năm, 29-03-2018 | 20:21:59

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm