Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C

Thứ Bảy, 11-05-2019 | 16:06:36

Lời Chúa: Ga 10, 27-30

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.  Tôi và Chúa Cha là một.”

 

Suy Niệm

Chúa Giêsu đưa ra một sự tương phản rõ ràng giữa những người chăn chiên. Điều này sẽ áp dụng cho những linh mục, cha mẹ và tất cả chúng ta theo cách riêng của mỗi người. Sự tương phản mà Chúa Giêsu đưa ra là giữa những người quan tâm sâu sắc đến những người được giao phó chăm sóc và những người chỉ thể hiện qua những cử chỉ và được thúc đẩy bởi sự ích kỷ hơn là tình yêu hy sinh.

Chúa Giêsu thể hiện một cách hoàn hảo tình yêu hy sinh như là Vị Mục tử của Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng trải qua tất cả nẻo đường cho chúng ta, là chiên của Ngài. Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả. Ngài đã không để đau khổ, bắt bớ, từ chối và những điều tương tự ngăn cản Ngài khỏi trách nhiệm chăm sóc chúng ta một cách đầy đủ và trọn vẹn. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta, an ủi chúng ta và khuyến khích chúng ta biết tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thực sự sâu sắc như thế nào.

Tình yêu này cũng được nhìn thấy trong tình yêu bất dịch của cha mẹ, anh chị em hoặc người chúng ta thân yêu. Khi tình yêu mà một người dành cho chúng ta không lay chuyển, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn thì đây là một sự hỗ trợ tuyệt vời. Và tình yêu chúng ta dành cho người khác như thế sẽ tạo nên mối liên kết thiêng liêng sâu sắc, mạnh mẽ hơn bất kỳ khó khăn nào chúng ta có thể gặp phải. Không có vấn đề gì khi “chó sói” đến với chúng ta, chúng ta phải biết về sự hỗ trợ không ngừng của Vị Mục Tử của Thiên Chúa. Và khi chúng ta có thể nhận ra rằng tình yêu được thể hiện trong sự ủng hộ không ngừng của người khác, chúng ta được phúc gấp đôi.

Nhưng sự tương phản cũng không nên bỏ qua. Chúa Giê-su đưa ra ví dụ về một người đàn ông làm thuê không phải là người chăn chiên. Ông ta nhìn thấy sói đến và bỏ chạy. Thật quan trọng để chỉ ra người đàn ông này đã gây tổn hại như thế nào đối với dân Chúa. Khi ông ta chạy trốn trách nhiệm của mình vì sự ích kỷ bản thân. Ông ta bỏ đàn chiên không được bảo vệ và dễ bị tấn công.

Chúng ta nên thấy ở người đàn ông được thuê này sự cám dỗ mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Thật khó để chúng ta có thể trung thành qua những thời kỳ khó khăn. Thật khó để chúng ta có mặt ở đó khi có ai cần sự trợ giúp của chúng ta. Và thật khó có thể trung thành trong mọi việc và không bao giờ né tránh trước sự cám dỗ của nỗi sợ hãi.

Chúa Giêsu trao ban tình yêu và sự hỗ trợ không ngừng của Ngài cho chúng ta với tư cách là Vị Mục Tử, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta trả lại món quà này cho Ngài bằng cách đưa ra lời cam kết bất dịch này cho nhau.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm cách tốt nhất để chúng ta có thể bắt chước Vị Mục Tử Nhân Lành. Nơi chúng ta đang thiếu thốn, hãy để Ngài chăn dắt chúng ta để chúng ta có thể chăn dắt người khác. Hãy chạy đến Vị Mục Tử Nhân Lành và tin tưởng vào tình yêu hoàn hảo của Ngài dành cho chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự trợ giúp không ngừng của Ngài dành cho chúng con, như là Vị Mục Tử của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì những người đang thi hành sứ vụ như là những khí cụ của tình yêu sâu thẳm của Chúa. Xin hãy giúp chúng con hoàn thành vai trò chăn dắt dân Chúa, đó là những người mà Chúa đã đặt vào trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ chạy trốn khỏi trách nhiệm mà Chúa đã mời gọi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: