Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ Bảy, 18-05-2019 | 17:00:38

Lời Chúa: Ga 13,31-33a.34-35

Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.

Suy Niệm

Thật quan trọng để hiểu phần kết thúc của câu chuyện này. Chúa Giê-su biết phần kết thúc này khi Ngài nói những lời này với các Tông đồ trong Bữa Tiệc Ly ngay sau khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly và phản bội Ngài. Thật quan trọng để đặt tình huống này trong bối cảnh mà Chúa Giêsu đã hiểu nó. Từ quan điểm hoàn toàn của con người chúng ta thấy một trong những người môn đệ của Chúa Giêsu sắp phản bội Ngài vì tiền. Đối với hầu hết chúng ta, điều này đang tàn phá và gây nên sự tức giận và tổn thương. Nhưng bởi vì Chúa Giê-su biết kết cuộc của câu chuyện, nên Ngài có thể thấy sự phản bội của Giu-đa là phương tiện để tôn vinh Ngài chứ không phải là sự thất bại của Ngài. Chúa Giêsu hướng mắt về Thiên đàng và tất cả những gì Ngài sẽ hoàn tất qua sự đau khổ của mình thay vì nhìn vào nỗi đau tức thời mà Ngài sẽ chịu.

Đây là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Trước hết, rất cần thiết để chúng ta nhìn vào sự tôn vinh của Chúa Giêsu ngang qua sự phản bội, đau khổ và cái chết của Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải cố gắng để nhận ra tiềm năng mà những đau khổ của chúng ta có khi chúng ta được hợp nhất với Đấng Cứu Thế.

Làm thế nào để chúng ta đối phó khi những tội lỗi khác chống lại chúng ta? Làm thế nào chúng ta sẽ phản ứng như Giuđa phản bội tình yêu của chúng ta? Đây là một câu hỏi rất khó đối mặt trong sự trung thực và thậm chí còn khó hơn để sống đáp lại điều Chúa Giêsu đã sống. Sự thật là mỗi khi chúng ta bị người khác ngược đãi, chúng ta sẽ có cơ hội tôn vinh Thiên Chúa và Nước Trời bằng cách tha thứ, bằng việc kết hợp đau khổ của chúng ta với Chúa Kitô và bằng việc diễn tả lòng thương xót. Điều này chúng ta nói thì dễ hơn nhiều so với việc thi hành.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên về câu chuyện này của Tin Mừng. Nhìn vào Giuđa rời khỏi  Bữa Tiệc Ly và đi vào màn đêm để phản bội Chúa chúng ta. Nhưng hãy nhìn hình ảnh này theo cách của Chúa Giêsu. Hãy nhìn nó với sự hiểu biết rằng đây là phương tiện được Chúa Cha chọn để mang lại sự cứu rỗi cho thế giới. Cũng hãy suy ngẫm về mọi cơ hội mà chúng ta được ban cho để làm như Chúa Giêsu đã làm. Hãy cố gắng một cách cụ thể và xem bất kỳ đau khổ mà chúng ta chịu đựng như một cơ hội vinh quang để phân phát lòng thương xót của Thiên Chúa. Mặc dù điều này có thể khó khăn lúc đầu, nhưng chính hành động yêu thương này sẽ mang lại vinh quang lớn lao cho Cha trên trời!

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã bị phản bội bởi nụ hôn của một trong những môn đệ của Chúa. Nhưng trong sự khôn ngoan hoàn hảo của Chúa, Chúa đã thấy sự phản bội này là cơ hội hoàn hảo để tôn vinh Chúa Cha qua lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng đã phản bội Chúa rất nhiều lần. Chúng con xin lỗi Chúa. Nhưng chúng con xin cảm ơn Chúa đã yêu thương chúng con và tha thứ cho chúng con với Trái tim nhân hậu hoàn hảo của Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra lòng thương xót đó và chia sẻ lòng thương xót Chúa cho những người khác đã xúc phạm chúng con. Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: