Suy Niệm Thứ 2 Tuần 8 Thường Niên

Chúa Nhật, 03-03-2019 | 17:34:22

Lời Chúa: Mc 10, 17-27

 

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

 

Suy Niệm:

Có hai điều quan trọng được chỉ ra trong đoạn Tin Mừng này. Đầu tiên là phản ứng của Chúa Giê-su và thứ hai là phản ứng của chàng trai trẻ giàu có.

Đoạn văn nói Chúa Giê-su đã nhìn người thanh niên và “yêu thương anh ấy”. Điều quan trọng là nhận ra câu này như là tiền thân cho điều Chúa Giê-su mời gọi chàng trai trẻ này thi hành. Ngài mời gọi anh hãy từ bỏ tất cả mọi thứ của anh đang có, đem cho tất cả, và đi theo Chúa Giê-su. Và Chúa Giê-su đã mời gọi anh ta làm điều này vì tình thương yêu.

Chúa Giê-su đang mời người thanh niên này đạt được nhiều hơn những thứ mà anh ta đang sở hữu hiện tại. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đã nhìn anh ta với tình yêu thương trước khi mời gọi chàng trai trẻ này đi theo Ngài một cách toàn diện và triệt để. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc yêu mến Chúa Giê-su đang bị tổn thương. Việc yêu mến Chúa bị tổn thương theo nghĩa anh ta phải hy sinh tất cả mọi thứ nếu muốn đi theo Chúa Giêsu. Hy sinh một toàn diện và triệt để. Điều này thật là khó, ít nhất là từ quan điểm thuần tuý của con người và thế gian. Nhưng tình yêu của Chúa Giê-su dành cho chàng trai này tuyệt vời đến nỗi Ngài muốn anh ta hy sinh mọi thứ để có thể có được nhiều thứ hơn.

Chúng ta cũng được mời gọi làm tương tự như vậy. Chúng ta không được mời gọi đi theo Chúa Giêsu trong cách từ bỏ tất triệt để tất cả mọi tài sản vật chất của chúng ta. Nhưng chúng ta được mời gọi đi theo Chúa Giê-su trong cùng mức độ của niềm xác tín và sự từ bỏ cho thánh ý của Chúa. Và điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi sự hy sinh, một sự hy sinh cao cả lớn lao.

Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta phản ứng thế nào đối với lời mời gọi của Chúa Giê-su để làm môn đệ của Chúa? Làm thế nào chúng ta đáp lại lời mời gọi này để dâng hiến chính mình một cách trọn vẹn. Người thanh niên giàu có này lúc đầu đã phản ứng với sự buồn rầu. Anh ta đã không chấp nhận lời yêu cầu của Chúa Giê-su. Chúng ta không biết liệu cuối cùng anh ta có theo Chúa Giê-su một cách hoàn toàn không, nhưng chúng ta đã biết rõ phản ứng đầu tiên của anh ta.

Thông thường đây cũng là phản ứng đầu tiên của chúng ta. Chúng ta muốn trung thành và đi theo Chúa Kitô bất kể yêu cầu gì mà Ngài đưa ra. Nhưng khi Chúa đưa ra cho chúng ta một lời mời cụ thể thì chúng ta lại quay đi trong sự buồn bã và cảm thấy điều này quá khắt khe.

Hôm nay chúng ta suy ngẫm về chàng thanh niên giàu có. Hãy nhìn vào cuộc sống của chúng ta và suy ngẫm xem chúng ta đã sẵn sàng đáp lại lời “xin vâng” một cách trọn vẹn cho bất cứ điều gì mà Chúa yêu cầu nơi chúng ta. Lời thưa “xin vâng” trong sự hy sinh là quyết định tốt nhất mà chúng ta có thể thi hành. Thực ra, đó là sự chấp nhận cho cuộc sống vinh quang nhất của chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, đi theo Ngài có nhiều lúc chúng con cảm thấy quá nhiều sự đòi hỏi và khó khăn. Xin hãy giúp chúng con, đặc biệt trong những khoảnh khắc đó, biết luôn tin tưởng nơi Ngài hơn là những vật chất mà chúng con đang có ở thế gian này. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: