Suy Niệm Thứ 2 Tuần V Mùa Chay

Chúa Nhật, 07-04-2019 | 18:01:55

Lời Chúa: Ga 8, 12-20

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của ông không xác thực”.

Chúa Giêsu trả lời: “Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt; còn Ta, Ta không đoán xét ai. Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta là Đấng đã sai Ta. Vả lại trong luật của các ông có ghi: Chứng của hai người thì xác thực. Ta tự làm chứng về Ta, và Đấng đã sai Ta, là Chúa Cha, cũng làm chứng cho Ta nữa”.

Họ nói: “Cha của ông đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Các ông không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ông biết Ta thì cũng sẽ biết Cha Ta”.

Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để Kho Tiền, khi Người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt Người, vì chưa đến giờ Người.

 

Suy Niệm

Thế mà không ai bắt Người, vì chưa đến giờ Người. (Ga 8,20)

Câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay diễn ra sau khi Chúa Giêsu trực tiếp đối đầu với người Pha-ri-sêu. Trong tình huống này, Ngài đối mặt với họ bằng cách nói lên sự thật về sự kết hiệp của Ngài với Chúa Cha và quyền năng mà Ngài có được trong sự hiệp nhất này. Những người Pha-ri-sêu cố gắng đối đầu và thách thức Chúa Giêsu nhưng Ngài nói sự thật ngay với họ bằng ngôn ngữ rõ ràng. Phản ứng của họ đối với những lời nói của Chúa Giêsu không được ghi lại nhưng điều đó rõ ràng rằng họ không biết phải nói gì và họ vẫn hoài nghi và muốn gài bẫy Chúa Giêsu.

Đoạn văn được trích dẫn ở trên cho chúng ta thấy một sự thật sâu sắc rằng không phải sự ác ý của những người Pha-ri-sêu cũng như không phải sự ác ý của bất kỳ ai khác cuối cùng có thể chiến thắng nhưng “giờ của Chúa Giêsu chưa đến.” Điều này có ý nghĩa gì? Đây là hai sự thật chúng ta rút ra từ câu này.

Trước hết, sự ác ý không thể chế ngự được thánh ý của Thiên Chúa. Vì Chúa Cha không để cho Chúa Giêsu bị bắt giữ vào thời điểm đó nên những người có ý định xấu xa đã bất lực để làm điều đó. Chúa Giêsu có thể nói rõ ràng và cởi mở thách thức những người Pha-ri-si bằng sự thật, và họ không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Mặc dù những lời của Chúa Giêsu làm họ đau lòng, nhưng họ không thể làm gì hơn là lắng nghe, càng tức giận và cố chấp đối với Chúa Giêsu. Tuy nhiên họ không thể làm hại Chúa Giêsu. Điều này cho thấy rằng cuối cùng Thiên Chúa kiểm soát ngay cả ác ý của người khác và sẽ chỉ cho phép sự ác xuất hiện để chiến thắng khi Ngài thấy mục đích lớn lao hơn để cho phép điều đó xảy ra.

Thứ hai, câu này cho thấy rằng có “một giờ sắp xảy ra” khi Chúa Giêsu sẽ bị trao nộp cho những người tội lỗi. Nhưng trong Tin mừng Gioan, giờ này không phải là một giờ xấu hổ và ô nhục đối với Chúa Giêsu; đúng hơn, đó là một giờ chiến thắng toàn bộ trên tội lỗi và cái chết. Từ viễn cảnh của thế gian, chúng ta biết rằng giờ Chúa Giêsu bị bắt, bị ngược đãi và bị đóng đinh diễn ra một cách kinh hoàng và ô nhục đối với Ngài. Có vẻ như Ngài đã thua và những người Pha-ri-sêu đã thắng. Nhưng từ viễn cảnh của Thiên Chúa, đó là viễn cảnh thực sự duy nhất, Chúa Giêsu chiến thắng vinh quang. Trên thực tế, Chúa Cha cuối cùng đã cho phép sự ác ý của người Pha-ri-sêu trở thành công cụ tôn vinh Chúa Giê-su thông qua những đau khổ mà Ngài phải chịu đựng trong giờ này. Từ viễn cảnh của Thiên Chúa, giờ của Chúa Giêsu không trở thành một thất bại; đúng hơn, nó trở thành một trong những chiến thắng cuối cùng.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên giờ sắp xảy ra của Chúa Giêsu. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào vinh quang của Tuần Thánh và hãy suy ngẫm một lần nữa Chúa Cha đã để cho Chúa Giêsu bước vào những đau khổ và cái chết tàn khốc nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Chúng ta sẽ phải đối mặt với vụ bê bối rõ ràng về sự bắt giữ của Ngài và sự ảo tưởng về chiến thắng của các nhà lãnh đạo độc ác thời đó. Nhưng chiến thắng của họ chỉ là một sự ảo tưởng vì thánh ý Chúa Cha có những ý định khác. Chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm hàng năm giờ của Chúa Giêsu và tham dự với sự tự tin và niềm xác tín trọn vẹn.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn vinh Chúa vì sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa trong thánh ý hoàn hảo của Chúa Cha. Chúa Cha đã trao cho Chúa sứ vụ cứu chuộc chúng con để ban ơn cứu độ qua việc Chúa chịu đau khổ và cái chết. Nhưng qua đau khổ này, Chúa đã mang lại chiến thắng cuối cùng trước cái chết và mọi điều ác. Xin hãy ban cho chúng con niềm tin để biết và tin sự thật này bằng cả trái tim chúng con. Xin Chúa chúc lành cho Tuần Thánh sắp tới và cho chúng con vui mừng trong chiến thắng vinh quang của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: