Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

Thứ Sáu, 17-05-2019 | 17:00:57

Lời Chúa: Ga 14,7-14

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”

 

Suy Niệm

Một lần nữa những lời nói của Chúa Giêsu cho thấy sự hiệp nhất mật thiết mà Ngài có với Cha của mình. Ngài và Cha là một và những gì Ngài nói cũng đến từ Cha. Tin mừng của thánh Gioan tràn ngập ngôn ngữ này như một cách làm nổi bật sự hiệp nhất hoàn hảo của Chúa Giêsu và Chúa Cha.

Mặc dù có nhiều điều chúng ta có thể nói về sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, nhưng điều quan trọng chúng ta cần phải luôn nhớ rằng những lời này được nói bởi Chúa Giêsu, nên lý tưởng cũng là những lời của chúng ta. Thật tuyệt vời khi có thể nói rằng CHÚNG TA cũng không tự mình nói ra nhưng chính Chúa Cha nói qua chúng ta. Điều này phải luôn là mục đích của chúng ta.

Nếu chúng ta tự mình nói với người khác dựa vào sự khôn ngoan và hiểu biết của chính mình, thì chúng ta cũng phải khiêm tốn thừa nhận rằng lời nói của chúng ta sẽ không mạnh mẽ như vậy. Điều này thật khó để thừa nhận nhưng là sự thật. Chúng ta có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy nghĩ rằng ý kiến ​​của mình là đúng và người khác cần lắng nghe chúng ta.

Mặt khác, nếu chúng ta có thể nói những lời có sự trợ giúp của Chúa Cha, những lời được nói từ trái tim của Ngài, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng những lời đó tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của người khác. Lời nói rất quan trọng nên chúng ta phải luôn cẩn thận với điều chúng ta nói và cách chúng ta nói.

Việc để Chúa Cha nói trong con người chúng ta và ngang qua chúng ta sẽ ban cho lời nói của chúng ta niềm tin và sức mạnh mới. Lời nói của chúng ta sẽ trở thành những lời mà Thiên Chúa nói với người khác và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của họ.

Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên những lời nói hằng ngày của chúng ta. Nếu Chúng ta đấu tranh với việc không biết phải nói gì, hoặc nói như thế nào vào lúc đó, thì một lời cầu nguyện tốt lành để thưa với Chúa sẽ là, xin cho được ơn chỉ nói lên điều mà Chúa Cha muốn chúng ta nói, không hơn không kém. Hãy cầu xin lời cầu nguyện đó và tin chắc rằng Chúa có rất nhiều điều để nói qua chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những lời của Chúa. Xin hãy giúp chúng con luôn hướng về Chúa trong trái tim chúng con một cách tự tin để Chúa là nguồn mọi sự thật và sự tốt lành. Xin cho sự thật và sự tốt lành của Chúa luôn ở trong chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: