Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

Thứ Năm, 09-05-2019 | 17:00:35

Lời Chúa: Ga 6, 52-59

Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?”  Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,  vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.  Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.  Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Suy Niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay chắc chắn là đoạn cho biết nhiều về Bí tích Thánh Thể nhất. Đoạn Tin mừng này cũng cho thấy Chúa Giêsu mạnh mẽ nói lên sự thật một cách rõ ràng và xác tín.

Chúa Giêsu đã phải đối mặt với sự phản đối và chỉ trích. Một số người khó chịu và thách thức những lời nói của Ngài. Hầu hết trong chúng ta, khi nhận ra sự khó chịu và phẫn nộ của người khác, chúng ta sẽ lùi bước. Chúng ta sẽ bị cám dỗ quan tâm nhiều đến những điều người khác nói về chúng ta và về sự thật mà chúng ta có thể bị chỉ trích. Nhưng Chúa Giêsu đã làm ngược lại. Ngài không nhượng bộ trước những lời chỉ trích của người khác.

Điều này cho thấy rằng, khi Chúa Giêsu phải đối mặt với những lời cay nghiệt của người khác, Ngài đã đáp lại với sự rõ ràng và tự tin hơn nữa. Ngài đã công bố về Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu của mình lên một tầm cao mới bằng cách nói, “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.” Điều này cho thấy Ngài là một người đầy tự tin, xác tín và mạnh mẽ.

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vì vậy chúng ta nên mong đợi điều này từ Ngài. Nhưng dù sao, điều này cũng linh hứng và cho thấy sức mạnh mà tất cả chúng ta được kêu để lãnh nhận trong thế giới này. Thế giới chúng ta đang sống tràn ngập sự chống đối với sự thật. Nó chống đối với nhiều sự thật mang tính luân lý, nhưng nó cũng chống đối với nhiều sự thật tâm linh sâu xa hơn. Những sự thật sâu xa hơn là những điều chẳng hạn như những sự thật về Bí tích Thánh Thể, tầm quan trọng của việc cầu nguyện hàng ngày, sự khiêm nhường, sự từ bỏ cho Thiên Chúa, đặt ý muốn của Thiên Chúa lên trên tất cả mọi thứ, v.v. Chúng ta nên biết sự thật là chúng ta càng đến gần Chúa hơn, chúng ta càng quy phục Chúa hơn và chúng ta càng tuyên bố sự thật của Ngài hơn, chúng ta sẽ càng cảm thấy áp lực của thế giới đang cố gắng chống lại chúng ta.

Vậy ta phải làm sao? Chúng ta phải học hỏi từ sức mạnh và gương mẫu của Chúa Giêsu. Bất cứ khi nào chúng ta thấy mình bị đặt vào một vị trí đầy thách thức, hoặc bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy như thể đức tin của chúng ta đang bị tấn công, chúng ta phải làm tăng thêm quyết tâm của mình để trở nên trung thành hơn. Điều này sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn và biến những cám dỗ mà chúng ta phải đối mặt thành những cơ hội cho ân sủng của Chúa!

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên cách thức mà chúng ta phản ứng khi đức tin của chúng ta bị thử thách. Chúng ta có lùi bước, sợ hãi và để cho những thách thức từ người khác ảnh hưởng đến mình không? Hay chúng ta củng cố sự quyết tâm của mình khi bị thách thức và để cho sự ngược đãi thanh luyện đức tin chúng ta? Hãy chọn bắt chước sức mạnh và sự xác tín của Chúa và chúng ta sẽ trở thành một công cụ lớn hơn cho ân sủng và lòng thương xót của Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh của niềm xác tín của Chúa. Xin ban cho chúng con biết rõ sứ vụ của chúng con và giúp chúng con phục vụ Chúa không ngừng trong tất cả mọi sự. Xin đừng bao giờ để chúng con thu mình lại khi đối mặt với những thử thách của cuộc sống nhưng luôn khắc sâu sự quyết tâm phục vụ Chúa bằng cả trái tim chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: