Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Thứ Ba, 07-05-2019 | 17:00:00

Lời Chúa: Ga 6, 35-40

 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !  Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin.  Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,  vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.  Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Suy Niệm

Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37)

Câu Lời Chúa này nói nhiều về Lòng Thương Xót Chúa. Đó là một câu thường được lặp đi lặp lại trong nhật ký của thánh Faustina về lòng thương xót của Chúa và đó là một câu nói mà nhiều người cần lắng nghe.

Tại sao điều này quan trọng để lắng nghe? Bởi vì, chúng ta có thể thường xuyên mang gánh nặng của sự từ chối. Có nhiều người thậm chí không nhận ra điều đó. Họ đã trải qua sự từ chối trong cuộc sống của họ và kết quả là họ sợ bị tổn thương trong một mối quan hệ. Một khi chúng ta đã bị tổn thương trong một mối quan hệ chúng ta thường thận trọng trong cách hành xử. Sự tổn thương này có thể đến từ một thành viên trong gia đình, vợ, chồng, bạn bè hoặc bất cứ ai mà chúng ta đã cố gắng tiếp cận trong tình yêu để rồi nhận lấy sự tổn thương và sự từ chối. Và điều đó thật đau lòng.

Những lời nói của Chúa Giêsu đặc biệt quan trọng bởi vì lời của Ngài giúp trấn an chúng ta rằng Ngài là Đấng đáng tin cậy. Đúng là chúng ta có thể đến với Ngài, mở rộng lòng mình với Ngài, trở nên hoàn toàn dễ bị tổn thương với Ngài và Ngài sẽ đối xử với chúng ta bằng sự dịu dàng, sự tôn trọng, và sự quan tâm ân cần. Chúa Giêsu sẽ lo cho chúng ta với sự quan tâm nhiều hơn chúng ta lo cho bản thân mình!

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm những lời nói của Chúa Giêsu. Hãy nhắc đi nhắc lại: “Tôi sẽ không từ chối bất cứ ai đến với tôi.” Hãy biết rằng Chúa muốn chúng ta đến với Ngài và hoàn toàn mở lòng ra với Ngài. Khi chúng ta làm như vậy sẽ để cho Ngài thể hiện tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và giúp  chúng ta tin tưởng Ngài vượt sức tưởng tượng của chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con muốn đến với Chúa trong những đau khổ và những lúc bị từ chối. Chúng con biết Chúa là Đấng Chữa Lành của Thiên Chúa và sẽ mang lại sự êm ái cho tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con tin tưởng vào Chúa và đón nhận tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: