Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Thứ Ba, 14-05-2019 | 17:00:26

Lời Chúa: Ga 12,44-50

Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

Suy Niệm

Nếu hiểu theo nghĩa đen thì điều này thật khó hiểu. Làm thế nào mà những ai vào Chúa Giêsu cũng đang nhìn vào Chúa Cha? Làm thế nào để nhìn thấy Chúa Giêsu tức là đang nhìn thấy Chúa Cha trên Thiên Đàng?

Câu trả lời khá đơn giản. Sự hiệp nhất mà Chúa Cha và Chúa Con chia sẻ là một sự hiệp nhất hoàn hảo. Chúa Cha và Chúa Con vẫn là những ngôi vị khác biệt nhưng hợp nhất nên một trong tình yêu hoàn hảo và trong của ý chí.

Vì lý do đó nên khi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu cũng là nhận biết Chúa Cha. Nhưng điều đáng lưu ý là chúng ta không thấy sự hiện diện của Chúa Cha thế nào thì cũng không thấy thiên tính của Chúa Con như vậy. Mặc dù chúng ta không có kinh nghiệm nhìn thấy Chúa Giêsu bước đi trên Trái đất này như các môn đệ đầu tiên thấy, nhưng chúng ta tìm thấy cùng một thực tại mỗi khi chúng ta đến trước Thánh Thể. Khi chúng ta bước vào một nhà thờ và quỳ bái trước nhà tạm, điều quan trọng mà chúng ta luôn nhận thức được là chúng ta đang ở trong sự hiện diện thiêng liêng tròn đầy của Chúa Con. Và chính vì lý do đó, chúng ta cũng ở trong sự hiện diện tròn đầy và thiêng liêng của Chúa Cha! Một sự hiện diện thực sự và tuyệt đối. Chỉ đơn giản là chúng ta không thể cảm nhận điều này từ năm giác quan của chúng ta.

Tuy nhiên, điều cốt yếu để chúng ta suy ngẫm ở đây là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Việc suy ngẫm cầu nguyện về sự hiệp nhất của Ba Ngôi là một cách suy ngẫm tốt lành cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta được kêu gọi chia sẻ trong sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa, và chúng ta được kêu gọi chia sẻ trong sự hiệp nhất với nhau.

Sự hiệp nhất là điều rất khó. Nó đòi hỏi phải có một tình yêu lớn lao. Nó có nghĩa là sự hiện diện tròn đầy với người khác nhằm tìm cách hiểu họ, chấp nhận họ và biết họ một cách đầy đủ. Và Ba Ngôi Thiên Chúa là mẫu gương cho chúng ta. Có thể là cha mẹ và con cái, vợ chồng, bạn bè hoặc những người khác, chúng ta được mời gọi đến một sự hiệp nhất sâu xa và bền vững.

Hãy nghĩ về một người mà chúng ta biết rõ. Và hãy nghĩ về một người mà người đó biết rõ và yêu thương. Ở một mức độ nhất định, chúng ta có thể cảm thấy chúng ta biết người khác chỉ bằng cách biết người biết họ. Ví dụ, giả sử chúng ta có một người bạn rất thân có một đứa con trai. Và người bạn này chia sẻ nhiều về đứa con của họ. Những gì chúng ta kinh nghiệm là sự hiệp nhất giữa cha mẹ và đứa con trai đó trong mối quan hệ của chúng ta với người bạn đó.

Thiên Chúa cũng vậy. Cũng như chúng ta biết đến Chúa Con thế nào thì chúng ta cũng tự động biết đến Chúa Cha như vậy. Và nếu chúng ta biết Chúa, và sau đó người khác biết đến chúng ta, thì hiệu quả là chúng ta sẽ giúp cho họ biết đến Chúa qua chúng ta. Đây là một trong những cách tuyệt vời để truyền giáo và mang Chúa đến với những người mà chúng ta biết và yêu mến.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về mối tương quan của chúng ta với Chúa và làm thế nào để mối tương quan này tỏa sáng trong tất cả các mối quan hệ khác mà chúng ta có. Hãy cam kết bản thân một cách trọn vẹn hơn để nhận biết và yêu mến Chúa ngõ hầu những người xung quanh chúng ta cũng có thể được hưởng lợi từ tình yêu của chúng ta đối với Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở nên nhận biết và yêu mến Chúa để từ đó chúng con nhận biết và yêu mến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và cũng như chúng con được lớn lên trong tình yêu dành cho Ba Ngôi Thiên Chúa thế nào thì xin hãy giúp chúng con mang tình yêu đó vào trong mọi mối quan hệ của chúng con để chúng con có thể trở thành công cụ tình yêu của Chúa cho những người khác. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con tín thác vào Chúa.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: