ngoại giao đoàn

Bài diễn văn đầu năm 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô với Ngoại Giao Đoàn

Theo truyền thống trao đổi lời chức mừng đầu năm với các nhà ngoại giao bên cạnh Tòa Thánh, sáng nay, 8 tháng 1, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ toàn thể ngoại giao ...

Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô khi gặp gỡ giới chức chính quyền Myanmar, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn

Ngày 28 tháng 11, tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Mayanmar ở Nay Pyi Taw, nơi ngài gặp Bà Suu Kyi, Cố Vấn Chính Phủ, các nhà cầm quyền, các nhà lãnh đạo xã ...

Bài diễn văn của Bà Aung San Suu Kyi trước Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Ngày 28 tháng 11, tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế ở Nay Pyi Taw, khi tiếp đón Đức Phanxicô và giới thiệu ngài với các nhà cầm quyền, các nhà lãnh đạo xã hội ...