Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 16,5-11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi:”Thầy đi đâu?”  Nhưng vì Thầy nói ra ...