Tin Mừng thánh Matthêu

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (19.06.2018): Gương Trọn Lành

Phúc Âm: Mt 5, 43-48 "Các ngươi hãy yêu thương thù địch". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (18.06.2018): Luật Trả Thù

Phúc Âm: Mt 5, 38-42 "Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (16.06.2018): Có thì nói có

Phúc Âm: Mt 5, 33-37 "Thầy bảo các con: đừng thề chi cả". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (15.06.2018): Chớ ngoại tình, đừng li dị

Phúc Âm: Mt 5, 27-32 "Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên (14.06.2018): Sự thánh thiện đích thực.

Phúc Âm: Mt 5, 20-26 "Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên (13.06.2018): Lễ nhớ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh *

Phúc Âm: Mt 5, 17-19 "Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên (12.06.2018): Muối và ánh sáng

Phúc Âm: Mt 5, 13-16 "Các con là sự sáng thế gian". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (11.06.2018): Lễ nhớ Thánh Banaba, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 10, 7-13 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên, Năm B (27.05.2018): Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ trọng

Phúc Âm: Mt 28:16-20    "Các con hãy làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.  Khi ấy, mười một môn đệ đi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Phục Sinh (01.05.2018): Lễ Thánh Giuse Thợ, Ngày Quốc Tế Lao Động

Phúc Âm: Mt 13, 54-58 "Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết