Tin Mừng thánh Matthêu

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh (02.04.2018): Hãy về báo tin cho các anh em Ta

Phúc Âm: Mt 28, 8-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Thánh (31.03.2018): Chờ đón Chúa Phục Sinh

Phúc Âm: Mt 28, 1-10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Thánh (28.03.2018): Tiệc ly lời tâm huyết

Phúc Âm: Mt 26, 14-25 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay (19.03.2018): Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1, 16. 18-21. 24a). Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Chay (07.03.2018): Luật vĩnh viễn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,17-19) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Chay (06.03.2018): Hãy tha thứ để được tha thứ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,21-35). Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay (02.03.2018): Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21,33-43.45-46) Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: Có gia chủ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Chay (28.02.2018): Họ đã lên án tử cho Ngài

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20,17-28) Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay (27.02.2018): Họ nói mà không làm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23,1-12) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay (24.02.2018): Yêu thương kẻ thù

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 43-48) Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn ...