Tin Mừng thánh Matthêu

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên (20.08.2018): Lễ nhớ Thánh Bênađô, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh

Phúc Âm: Mt 19, 16-22 "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên (18.08.2018): Hãy để trẻ nhỏ đến với Chúa.

Phúc Âm: Mt 19, 13-15 "Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem những ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên (17.08.2018): Tính bất khả phân ly trong hôn nhân.

Phúc Âm: Mt 19, 3-12 "Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên (16.08.2018): Tha thứ là điều kiện để được thứ tha.

Phúc Âm: Mt 18, 21 - 19, 1 "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên (14.08.2018): Lễ nhớ Thánh Macximilianô Maria Kolbê, Linh mục Tử đạo.

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14 "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên (13.08.2018): Qua đau khổ vào vinh quang.

Phúc Âm: Mt 17, 21-26 "Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên (11.08.2018): Lễ nhớ Thánh Clara, Trinh nữ.

Phúc Âm: Mt 17, 14-19 "Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên (09.08.2018): Còn anh em gọi Thầy là ai?

Phúc Âm: Mt 16, 13-23 "Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên (08.08.2018): Ơn cứu độ phổ quát.

Phúc Âm: Mt 15, 21-28 "Này bà, bà có lòng mạnh tin". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên (07.08.2018): Biển đời sóng gió.

Phúc Âm: Mt 14, 22-36 "Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết