Tin Mừng thánh Matthêu

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh, Năm B (07.01.2018): Theo dõi ánh sao

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 2, 1-12). Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Ngày IV Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (28.12.2017): Lễ Kính Các Thánh Anh Hài, Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 2,12-18) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Ngày II Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (26.12.2017): Lễ Thánh Stêphanô - Tử đạo tiên khởi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,17-22) gày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng (18.12.2017): Dòng tộc của Chúa Kitô

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1,18-24) Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Maria, Mẹ Người, đã đính hôn với Giuse, nhưng trước khi về chung sống với nhau, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (16.12.2017): Họ không nhận ra Ngài

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17,10-13) Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?” Người đáp: “Ông Êlia phải đến để chỉnh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng (15.12.2017): Pharisiêu cứng lòng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,16-19) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (14.12.2017): Người được Chúa khen

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,11-15) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (13.12.2017): Những ai khó nhọc hãy đến với ta

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,28-30) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12.12.2017): Phải tha thứ luôn luôn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,12-14) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các mộn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09.12.2017): Sứ mệnh tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,35-10,1.6-8)   Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa ...