Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên (01.10.2018): Lễ nhớ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Trinh nữ - Tiến sĩ Hội thánh

Thứ Hai, 01-10-2018 | 00:36:29

Phúc Âm: Mt 18, 1-4

“Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.


SUY NIỆM: 

Ngày lễ kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, là bổn mạng các xứ truyền giáo, Phụng vụ Giáo hội cho đọc bài Tin Mừng Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống đơn sơ và phó thác vào Chúa. Đây là điều mà thánh nữ đã chọn làm con đường thiêng liêng.

Bài Tin Mừng kể lại chuyện các môn đệ dám đến hỏi thẳng với Chúa Giêsu xem khi Người lập quốc thì ai sẽ làm quan to nhất trong nước đó. Các môn đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hi sinh phục vụ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp ai to ai nhỏ, nhưng Người đưa ra một hình ảnh trẻ thơ để dạy mọi người sống tinh thần khiêm tốn, đơn sơ và trong sạch.

1. Nước trời dành cho những tâm hồn bé mọn.

– Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người.

– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán ki bo hay những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn…

– Hình ảnh trẻ nhỏ còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng.

– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.

2. Tinh thần tự hạ.

“Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, thì là người lớn nhất trong Nước Trời”.

– Cám dỗ lớn nhất của con người, đó là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách (cho dù là đê tiện thấp hèn) để đạt được mục đích chức quyền…

– Các môn đệ Chúa Giêsu trước Phục Sinh cũng thế, các ngài mang trong mình tư tưởng quyền lực, mong đến ngày Thầy Giêsu lên ngôi để được chia sẻ tước này chức nọ. Vì thế các ngài hỏi khéoThầy Giêsu xem ai được làm quan to nhất trong Nước Ngài.

– Chúa Giêsu không trả lời ai to ai nhỏ trong Nước Trời, mà chỉ đưa ra một “mẫu người” sẽ trở thành lớn nhất trong Nước Trời đó là nên như trẻ nhỏ, và Ngài nhấn mạnh rằng: “Ai muốn làm lớn thì phải có tự hạ nên như trẻ nhỏ”.

Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng, một tấm gương nên bé nhỏ, đơn sơ phó thác và trong trắng. Thánh nhân chỉ sống ở trần gian hai mươi bốn năm, chôn mình trong bốn bức tường của dòng kín, không bôn ba rao giảng Tin Mừng hay làm chức này quyền nọ trong Giáo Hội; ấy thế mà đã được phong làm Tiến Sĩ Hội Thánh và Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo (trong đó có Việt Nam chúng ta). Đây là tấm gương thiết thực nhất mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được. Chúng ta dù sống trong bậc sống nào và bất cứ nơi đâu cũng truyền giáo được, noi gương thánh nữ Têrêxa truyền giáo bằng gương sống đạo đức của mình. Đặc biệt, làm tất cả mọi việc vì TÌNH YÊU dành cho Chúa và tha nhân

Lạy Chúa Chúa Giêsu, xin ban cho mọi người chúng con có tinh thần đơn sơ và tấm lòng trong trắng như trẻ thơ, để chúng con đến với mọi người bằng tinh thần khiêm nhu, hăng say phục vụ vô vị lợi và bao dung với tội nhân để giúp họ quay trở về với Chúa. Amen.

Lm. Hiền Lâm

Tags: , , , , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết