Tuần XXX Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên (03.11.2018): Để Chúa được lớn lên.

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11 "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên (01.11.2018): Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên, Năm B (28.10.2018): “ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH”

Phúc Âm: Mc 10, 46-52 "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên (04.11.2017): Bài học khiêm nhường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14,1.7-11) Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên (03.11.2017): Linh hồn của lề luật

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14,1-6) Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên (02.11.2017): Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 23, 33. 39-43) Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên (01.11.2017): Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 1-12a). Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám dông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên (31.10.2017): Sức mạnh nội tại của Nước Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13,18-21) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên (30.10.2017): Cốt lõi của đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13,10-17) Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên, Năm A (29.10.2017): Cốt lõi của luật là lòng mến

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22,34- 40) Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết