Lễ Tam Nhật Kính Thánh Anphongsô - Ngày Thứ Hai (31.07.2017), Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Hai, 31-07-2017 | 19:19:15

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

  Chia sẻ Lời ChúaXem hết

  Bài giảng lễXem hết

  Bài Giảng Hành HươngXem hết

  Thước phim Mục vụXem hết

  Tìm kiếm

  Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết