Cùng với toàn thể Hội Thánh, hôm qua, lúc 21 giờ 00 tại nhà thờ Thái Hà đã diễn ra canh thức Phục Sinh và thánh lễ vọng Phục Sinh. Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Chánh xứ chủ tế và quý cha trong Tu viện DCCT và đông đảo anh chị em cùng cử hành thánh lễ.

Trong thánh lễ có cử hành Bí tích Thánh Tẩy cho 27 anh chị em dự tòng. Buổi Canh thức và Thánh lễ kéo dài từ 21 giờ 00 đến 23 giờ 30. Trước đó đã có Canh thức và thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 18 giờ 00.


 

Truyền Thông Thái Hà