Thăm Viếng Và Phát Quà Cho Người Dân Tộc J'rai Làng Phong H'Neng

Thứ Tư, 12-12-2018 | 19:55:38

Tuần vừa qua, Quý Cha Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có chuyến đi thăm viếng và phát quà cho một số gia đình dân tộc J’rai nghèo, già cả và bệnh tật. Sau đây là vài hình ảnh trong chuyến đi:

 

 

TTMVDCCT.