Bài 09: Thiên Chúa tạo dựng con người (355-384)

Thứ Sáu, 07-04-2017 | 08:00:35

 “Thiên Chúa phán : Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh của Ta và để cho họ làm chủ trên mặt đất” (St 1,26).

H. Thiên Chúa tạo dựng con người làm sao ?

Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người.

H. Vì sao con người cao cả hơn mọi loài trên trái

đất ?

Vì con người vừa là vật chất, vừa là tinh thần, nghĩa là có xác và hồn kết hợp thành một con người duy nhất.

H. Vì ý nào Thiên Chúa tạo dựng loài người có nam có nữ ?

Thiên Chúa tạo dựng loài người có nam có nữ cùng một phẩm gía để họ bổ túc cho nhau, và trong hôn nhân họ được cộng tác với Người để lưu truyền sự sống.

H. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người những đặc ân nào ?

Thiên Chúa đã ban cho tổ tông loài người được sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, không phải đau khổ và không phải chết. Nhưng hạnh phúc ấy đã mất khi Tổ tông phạm tội.

H. Được Thiên Chúa ban cho sự sống và phẩm giá cao quí như vậy, ta phải làm gì ?

Ta phải biết cám ơn và yêu mến Thiên Chúa, đồng thời cố gắng làm cho cuộc sống của ta và mọi người ngày càng thêm tươi đẹp, và đầy yêu thương.

Tags: ,