THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 18/12/2019)

Thứ Tư, 18-12-2019 | 10:14:40

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7

            Khai Giảng: THỨ 3, 07/01/2020

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Địa điểm: lầu 2 dãy A

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 08/02/2020

            Thời gian học:  – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                       – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

            Địa điểm: lầu 2 dãy A

3. LỚP HỌC THỨ 2-4-6

           Khai Giảng: THỨ 2, 10/02/2020

           Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

           Địa điểm: lầu 2 dãy A

 

               Ghi danh:     – Phòng A02 (trong giờ hành chánh, ngoại trừ thứ 2 nghỉ)

– Lầu 2 dãy A (lúc 18h30 từ thứ 2-7)

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

Tags: ,