THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 09/01/2021)

Thứ Bảy, 09-01-2021 | 09:45:44

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 – 4 – 6– AGAPE KHÓA 73

 • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào tối Thứ Hai 01/03/2021
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 25/04/2021

2.LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – EPHATA KHÓA 107

 • Thời gian học : từ 15h30 – 17g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng CHIỀUCHÚA NHẬT 21/02/2021
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào CHIỀU Chúa Nhật 09/05/2021

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – CANA KHÓA 08

 • Thời gian học : từ 18h45 – 20g45
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 10/04/2021
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối Chúa Nhật 12/06/2021

 

**LƯU Ý: KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC**

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học