THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 21/02/2020)

Thứ Sáu, 21-02-2020 | 09:37:02

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – CANA KHÓA 04

 • Thời gian học : từ 18h45 – 20g45
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 22/02/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối Chúa Nhật 03/05/2020

2. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT – EPHATA KHÓA 105

 • Thời gian học : từ 15h30 – 17g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào chiều Chúa Nhật 18/04/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào chiều Chúa Nhật 21/06/2020

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 – 4 – 6 (AGAPE KHÓA 69)

 • Thời gian học : từ 18h30 – 20g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ hai 20/04/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 30/05/2020

 

Ban Giảng Huấn : Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                               và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên             Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học