THÔNG BÁO TỪ TÒA TỔNG GIÁM MỤC SÀI GÒN: VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Thứ Sáu, 31-07-2020 | 10:26:01