Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ Tiệc Ly tại trại phong Đăk Kia - Kontum

Thứ Bảy, 15-04-2017 | 10:07:40

TTMV-DCCT: Cùng với Giáo Hội bước vào Tam Nhật Thánh, cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R đã có chuyến đi mục vụ – dâng Thánh lễ Tiệc Ly và cử hành nghi thức rửa chân tại trại phong Đăk Kia – Kontum.


TTMV – DCCT

Tags: , , ,