Bài 12 : Con Thiên Chúa làm Người (456-571)

Thứ Sáu, 28-04-2017 | 08:00:02

 “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”(Ga 1,14).

H. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người ?

Con Thiên Chúa xuống thế làm người vì bốn lẽ này :

– Một là để cứu chuộc ta khỏi tội lỗi,

– Hai là để tỏ cho ta biết tình yêu của Thiên Chúa,

– Ba là để làm mẫu mực cho ta sống thánh thiện,

– Bốn là để ta được kết hợp với Người mà trở nên con cái Thiên Chúa.

H. Vậy Chúa Giê-su Ki-tô là người hay là Thiên Chúa?

Chúa Giê-su vừa là người thật như ta, vừa là Thiên Chúa thật như Chúa Cha. Người vừa có bản tính loài người, vừa có bản tính Thiên Chúa, trong cùng một Ngôi vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa.

H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người như thế nào ?

Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần cho Ngôi Hai “nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và đã làm người” (Kinh Tin Kính)

 

 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm