Bài giảng Chúa nhật IV Phục sinh - Chúa Chiên lành (18g30 - 06.05.2017), Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Hai, 08-05-2017 | 08:26:16

Có thể bạn quan tâm