Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Lễ 08g00, Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 04-06-2017 | 17:16:29

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết