Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Lễ 18g30 - chiều thứ Bảy, Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Bảy, 03-06-2017 | 20:32:23

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm