MỤC VỤ

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 09/01/2021)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 - 4 - 6 - AGAPE KHÓA 73 Thời gian học : từ 18h30 – 20g30 Địa điểm: lầu 4 dãy ...

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI - CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC BẢO VỆ SỰ SỐNG (28/12/2020)

Vào lúc 19g00 thứ hai ngày 28/12/2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến tham dự. Cha đặc trách ...

Bữa ăn niềm vui phục vụ người khuyết tật tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (05/12/2020)

         Vào sáng thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020, trong tâm tình chia sẻ bác ái, tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã diễn ra Thánh ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (05/12/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 05.12.2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 71 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 22/11/2020 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 71 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa cho ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (07/11/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 07.11.2020. Thánh Lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 70 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 11/10/2020 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 70 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (03/10/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 03.10.2020. Thánh Lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 69 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 12/07/2020 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 69 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa ...