Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên, Năm B (21.01.2018): Sống và chia sẻ niềm tin

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 14-20) Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và ...

Third Sunday in Ordinary Time, Year B (January 21, 2018): No better time than now

Today's Readings: Jonah 3:1-5,10 Ps 25:4-9 1 Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 www.usccb.org/bible/readings/012118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên, Năm B (14.01.2018): Ơn gọi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,35-42). Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ...

Second Sunday in Ordinary Time, Year B (January 14, 2018): What are you looking for?

Today's Readings: 1 Samuel 3:3b-10, 19 Ps 40:2, 4, 7-10 1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20 John 1:35-42 www.usccb.org/bible/readings/011418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. John was standing with two of his ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh, Năm B (07.01.2018): Theo dõi ánh sao

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 2, 1-12). Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. ...

Sunday of The Epiphany of the Lord (January 7, 2018): Gifts of new birth

Today's Readings: Isaiah 60:1-6 Ps 72:1-2, 7-8, 10-13 Ephesians 3:2-3a, 5-6 Matthew 2:1-12 www.usccb.org/bible/readings/010718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (31.12.2017): Lễ Kính Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-40). Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã ...

Sunday of The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, Year B (December 31, 2017): My eyes have seen your salvation

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 2:22-40). When the days were completed for their purification  according to the law of Moses,  They took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng, Năm B (24.12.2017): Yêu cuộc đời, yêu con người

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét,đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người ...

Fourth Sunday of Advent, Year B (December 24, 2017): Our personal connection to Mary

Today's Readings: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 Ps 89:2-5, 27-29 Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 www.usccb.org/bible/readings/122417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a ...