Chúa Nhật Lễ Chúa Cứu Thế (08g00 - 16.07.2017), Lm. Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, DCCT

Chúa Nhật, 16-07-2017 | 12:34:54

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm