Đức Thánh Cha chủ lễ mừng Sinh Nhật 90 của Đức Hồng Y Sodano

Thứ Năm, 07-12-2017 | 18:43:09

VATICAN. Lúc 8 giờ sáng 7-12-2017, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp sinh nhật thứ 90 của ĐHY Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn.

Đức Thánh Cha chủ lễ mừng Sinh Nhật 90 của ĐHY Sodano


 ĐHY Sodano sinh ngày 23-11 năm 1927 tại Isola d’Asti ở miền bắc Italia. Thân phụ ngài là ông Dominico từng là đại biểu 3 khóa tại Quốc hội Italia (1948-1963).

 Ngài thụ phong linh mục năm 1950, đậu tiến sĩ thần học và giáo luật, làm giáo sư thần học tín lý tại chủng viện giáo phận, rồi bắt đầu phục vụ Tòa Thánh từ năm 1959, tại Phủ Quốc Vụ Khanh rồi tại các sứ quán Tòa Thánh ở Ecuador, Uruguay, Chile và tại Bộ ngoại giao. Năm 1977, ngài thăng TGM và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Chile trong 10 năm, trước khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Tòa Thánh từ năm 1988. 2 năm sau, Đức Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm ngài làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh và thăng Hồng Y 7 tháng sau đó.

 Ngày 30-4-2005, Đức tân Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tái bổ nhiệm ĐHY Sodano làm Quốc vụ khanh, đồng thời phê chuẩn việc bầu ĐHY làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Ngày 15-9 năm 2006, ĐGH Biển Đức 16 nhận đơn từ chức Quốc vụ khanh của ĐHY Sodano.

 Đồng tế với ĐTC tại Nhà Nguyện Paolina ở dinh Tông Tòa, có đông đảo các Hồng Y hiện diện ở Roma và một số GM.

 Ứng khẩu vào cuối thánh lễ, ĐTC nói rằng: ”Chúng ta nhìn thấy nơi ĐHY chứng tá của một người đã làm rất nhiều cho Giáo Hội, trong những hoàn cảnh khác nhau, với niềm vui và với nước mắt. Nhưng chứng tá ngày hôm nay mà tôi thấy là lớn nhất mà ĐHY dành cho chúng ta, đó là chứng tá của một người có kỷ luật theo tinh thần Giáo Hội, và đó là ơn mà tôi cám ơn ĐHY. Và tôi cầu xin cho chứng tá về chiều kích Giáo Hội này giúp chúng và tiến bước trong cuộc sống” (Rei 7-12-2017)

 G. Trần Đức Anh OP

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm