Giảng lễ CHÚA NHẬT_CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 18h30 | 15/11/2020 | Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Chúa Nhật, 15-11-2020 | 20:44:11