Lễ Tam Nhật Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế - Ngày Khai Mạc (18g00 - 13.03.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Ba, 13-03-2018 | 18:41:26

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm