Lễ Các Thánh Nam Nữ (18g00 - 01.11.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Thứ Năm, 01-11-2018 | 19:30:10

Tags: ,