Lễ Chúa Nhật VI Thường Niên, Năm B (20g00 - 11.02.2018): Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 11-02-2018 | 21:18:48

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm