Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (06g30 - 17.06.2018): Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 17-06-2018 | 09:42:29

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết