Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (06g30 - 17.06.2018): Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 17-06-2018 | 09:42:29

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm