Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A (17g00 - 29.10.2017): Lm. Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 29-10-2017 | 18:16:56

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm