Phút suy tư: Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất.

Thứ Năm, 24-08-2017 | 18:16:11

Nếu chúng ta còn nhớ cách đây không lâu ở Mỹ này, nhà văn Dan Brown viết cuốn sách Da Vinci code, nó trở thành cuốn sách bestseller, được đóng thành phim, và được phổ biến khắp thế giới, trở thành “hiện tượng Da Vinci code” và làm nhiều người công giáo bị sốc.  Bởi vì trong đó Dan Brown giới thiệu một Đức Giêsu hoàn toàn khác biệt với Đức Giêsu ở trong Kinh Thánh.  Ngài là một người bình thường như mọi người, đã có gia đình, có vợ có con và giòng giống của ngài vẫn tồn tại cho đến hôm nay.  Và Giáo hội chỉ là một tổ chức chính trị và quyền lực hoàn toàn nhân loại.  Nhiều người công giáo bị sốc và lung lay đức tin và có người đã nói rằng: mấy chục năm theo đạo, tôi đã bị lừa… bây giờ người ta mới tìm biết ra Chúa Giêsu chỉ là một người đàn ông bình thường… v v….

Tôi nhắc lại sự kiện đó để chúng ta thấy rằng: Câu hỏi của Chúa Giêsu với các tông đồ hôm nay vẫn còn mang tính thời sự:  Người ta bảo Thầy là ai?  Thời Chúa Giêsu dư luận dân chúng cũng biết mù mờ về Ngài: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêremia hay một tiên tri nào đó.” Ngày hôm nay Chúa cũng đang hỏi chúng ta: Người ta bảo thầy là ai?  Nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng biết rất mơ hồ về Ngài.  Chúng ta thưa: Dạ thưa Chúa: kẻ thì nói Chúa là một nhà sáng lập tôn giáo, một nhà cách mạng tinh thần… còn Ông Dan Brown bảo Chúa lấy bà Mađalêna và có quan hệ với bà nên có vợ con đề huề….

Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới bùng nổ thông tin và của thị trường tự do.  Tất cả mọi thứ người ta có thể rao bán và quảng cáo.  Về mặt tư tưởng cũng thế, tôn giáo và các hệ tư tưởng cũng bị biến thành thị trường cạnh tranh mua bán, và người ta cứ việc mua thứ tôn giáo nào hợp với sở thích của mình.  Đức Kitô cũng bị nhào nặn, được đánh bóng theo sở thích và lợi nhuận của họ để rao bán khắp nơi.  Nói như Cha Cantalamessa, ngày xưa Chúa bị bán bởi Giuđa, còn hôm nay Chúa cũng bị bán bởi các nhà viết sách và làm phim, mà lợi nhuận không phải ba mươi đồng bạc nhưng là cả triệu dollar!

Nhưng chúng ta phải tỉnh thức, vì đó không phải là Đức Kitô của Kinh Thánh, của niềm tin Giáo hội, mà là Đức Kitô của “người ta”: một Đức Kitô của tưởng tượng và sự hiếu kỳ của họ.  Chúng ta không cần phải hoang mang và lo sợ gì!

Niềm tin của chúng ta vào đức Kitô được gói ghém trong câu hỏi thứ hai của Chúa Giêsu “Còn các con bảo Thầy là ai?”  Anh chị em và tôi bảo Đức Giêsu là ai?  Câu này mới là quan trọng.  Nhân danh tất cả, Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  Đây là mạc khải và là trung tâm điểm niềm tin chúng ta vào Đức Kitô, và kể từ năm 325 (Công Đồng Nicée) trở thành định tín Kitô học của Giáo hội mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh tin Kính: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.  Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng.  Thiên Chúa Thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế…”. Nghĩa là Đức Kitô đó là Thiên Chúa thật và người thật, vrai Dieu et vrai homme.  Ngài cũng biết khóc biết cười, Ngài cũng có nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi, Ngài giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi thôi.  Nhưng Ngài là “Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”, nghĩa là Ngài là chính Thiên Chúa.  Ngài nhập thể để cứu độ chúng ta nên Giáo hội tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát của nhân loại.  Và nói như thánh Gioan: Ai tin vào con của Người thì được cứu độ (x. Ga 3,14).  Chỉ nhờ Ngài mà chúng ta được cứu độ.  Chỉ qua Ngài chúng ta tới Thiên Chúa.

Đức tin đó không phải là một sự hiểu biết suông, nhưng là một sự gắn bó đời mình với Đức Kitô.  Người Kitô hữu là người xây dựng cuộc đời và những dự phóng đời mình trên Đức Kitô, lấy Đức Kitô làm trung tâm điểm của cuộc sống.  Bởi vì nơi Ngài chúng ta tìm được tất cả những giải đáp cho những thắc mắc, những khát vọng sâu thẳm nhất về ý nghĩa cuộc đời.  Đó là một đức tin trưởng thành, mang tính cá vị và không bị lung lay trước thử thách.

Lm. Phêrô Nguyễn Hương


Con tin Thiên Chúa, Cha của mọi sự sống.
Người có trước lâu những ngân hà tràn đầy vũ trụ.
Khi Người phán, con người chỗi dậy, chỗi dậy trong phẩm cách,
chỗi dậy trong những gì có thể được trong đời mình.
Người ở khởi đầu mọi sự mang lại lẽ sống cho con người.

Con tin Con Thiên Chúa.
Ðấng đuợc sai đến, Ðấng được chọn,
Ðấng không ngừng phán lời hằng sống,
lời hi vọng, lời mở các cửa. Người là bạn, là người anh.
Nhờ Người, cơm bánh được chia sẻ,
Và trở nên hơn cơm bánh.

Con tin Chúa Thánh linh.
Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con.
Người đã đến để chúng ta biết sự thiếu sót, sự vắng mặt.
Người là Ðấng đã xuống
Khi Chúa Con đã lên.
Từ đó, lửa không ngừng bừng cháy
Trong lòng người.

Con tin Giáo hội.
Một Giáo hội đón nhận mọi người,
người quyền thế cũng như người thấp kém.
Một Giáo hội phát sinh trong mong đợi và hi vọng.
Một Giáo hội của thế giới công bằng và chân chính,
Dám làm những gì mình nói và công bố.
Với tất cả các tiên tri,
Chúng con nói rằng Ðấng hằng sống
ở trong Giáo hội luôn mãi.


Hiền Hoà chuyển dịch

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm