Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

Thứ Sáu, 10-05-2019 | 17:00:12

Lời Chúa: Ga 6, 51.60-69

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”  Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ?  Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ?  Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.  Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”  Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”  Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Suy Niệm

Thật là một câu trả lời hoàn hảo từ ông Phêrô. Bối cảnh của câu chuyện này khá hấp dẫn. Chúa Giêsu vừa hoàn tất diễn từ sâu sắc của Ngài về Bí tích Thánh Thể. Ngài đã nói rõ rằng thịt của Ngài thực là của ăn và máu Ngài thực là của uống và trừ khi chúng ta ăn thịt của Con Người và uống máu Ngài, nếu không chúng ta sẽ không có sự sống.

Sau những lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Bí tích Thánh Thể, có nhiều người đã rú lui và không còn đi theo Ngài nữa. Nói cách khác, Chúa Giêsu dạy về Bí tích Thánh Thể rất khó để nhiều người chấp nhận và tin.

Thật thú vị, sau khi Chúa Giêsu giảng dạy những lời sâu sắc về Bí tích Thánh Thể, và sau khi nhiều người rời bỏ Ngài, Ngài đã không rút lại lời hay thay đổi những gì Ngài nói. Thay vào đó, Ngài hỏi các Tông đồ của mình xem họ có muốn bỏ đi không.

Câu hỏi Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ rất quan trọng. Bằng cách hỏi một cách trực tiếp, Chúa Giêsu đang cho họ hoàn toàn tự do lựa chọn. Ngài không ép họ phải tin những gì Ngài vừa dạy. Điều này rất có ý nghĩa bởi vì mức độ suy xét độc lập mà Chúa Giêsu đưa ra là một cách mời gọi một sự chấp nhận hoàn toàn tự do về phía các Tông đồ khi nghe giáo huấn của Ngài về Bí tích Thánh Thể. Họ thực sự tự do chấp nhận hoặc từ chối nó. Chính sự tự do này giúp cho họ đào sâu hơn niềm tin của mình vào Chúa Giêsu.

Ông Phêrô đã lên tiếng và đưa ra một câu trả lời tuyệt vời. Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Những lời nói của ông Phêrô cho thấy rõ ​​ràng hai điều. Điều thứ nhất, đây là một tình huống khó khăn khi mọi người đang rời xa Chúa Giêsu. Nhưng điều thứ hai, ông Phêrô và các Tông đồ khác nhận thức được rằng họ phải tin Chúa Giêsu dù có khó khăn. Chỉ vì nhiều người rời bỏ Chúa Giêsu và việc từ chối chấp nhận lời nói của Ngài cũng không phải là lý do để khiến các Tông đồ rời bỏ Ngài. Trên thực tế, chúng ta có thể nghe thấy trong lời nói của ông Phêrô một biểu hiện của đức tin rằng họ đã hoàn toàn tin vào Chúa Giêsu đến nỗi rời bỏ Ngài sẽ là điều hoàn toàn ngu ngốc. Họ sẽ đi đâu? Tại sao họ lại bỏ đi? Ông Phêrô tái khẳng định niềm tin của mình vào Chúa Giêsu mặc dù đi theo Ngài vào lúc đó không phải là điều phổ biến để làm.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên mức độ cam kết của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta nên biết rằng chúng ta hoàn toàn tự do để theo Ngài hoặc rời bỏ Ngài. Nhưng nếu chúng ta chọn đi theo Ngài, đừng đi theo kiểu nửa vời. Hãy nhớ rằng những lời nói của Chúa Giêsu đầy quyền uy, đầy thách thức và đòi hỏi. Ngài muốn chúng ta tin vào Ngài và đi theo Ngài bằng cả tấm lòng và với sự cam kết rõ ràng. Duy chỉ Chúa Giêsu có những lời đem lại sự sống đời đời và chúng ta phải chấp nhận và tin những lời đó với tất cả tâm trí của mình.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con sẽ đi với ai nếu chúng con không theo Ngài? Chỉ có Chúa là Đấng mà chúng con quyết định để tin và đi theo. Xin giúp chúng con hiểu được tất cả những gì Chúa đã dạy và giúp chúng con tự do chọn Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: