Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh, Năm B (08.04.2018): Chúa Nhật Lòng Thương Xót Thiên Chúa

Thứ Bảy, 07-04-2018 | 17:00:08

Phúc Âm: Ga 20, 19-31

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.


Suy niệm: Quyền năng của Thần Khí

Đức Giêsu đã sống lại thật rồi. Alléluia! Những điều Thánh Kinh thuật lại đã minh chứng việc Chúa Giêsu sống lại: các Tông đồ và mọi người chúng ta với con mắt đức tin, đã nhận ra Đức Giêsu sống lại, Ngài đang hoạt động trong thế giới và trong mỗi người chúng ta. Hôm nay, Chúa sống lại lại hiện ra với các Tông đồ: việc đầu tiên Ngài ban bình an cho các Tông đồ, và minh chứng cho các Tông đồ thấy tay, chân bị đóng đinh và cạnh sườn bị lưỡi đòng đâm thâu qua, và Ngài thổi hơi vào các Tông đồ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần…” “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em “.

Đọc Lại Kinh Thánh, chúng ta đã nhận ra ngay từ thời Cựu Ước, lúc Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, muôn vật…Thần khí của Thiên Chúa đã bay là là trên mặt nước. Thần khí lúc này là Thần khí sự sống. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn loài. Thần khí của Thiên Chúa hả hơi ban sự sống. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa thổi sinh khí của Người và ban cho con người sự sống. Trình thuật của thánh Gioan hôm nay cũng cho thấy Chúa Phục Sinh thổi hơi vào các môn đệ và ban cho họ năng lực mới, tạo thành mới “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ “. Các môn đệ của Chúa được Chúa sai đi :” Như Cha đã sai Thầy.Thầy cũng sai anh em “.Quyền năng của Đấng Phục Sinh đã biến đổi các môn đệ. Các ngài có sứ mạng đem niềm vui, bình an và kiến tạo sự sống mới cho những ai tin vào Đức Kitô.Bởi vì, các môn đệ đã lãnh nhận quyền năng nơi Đức Kitô Phục Sinh, các ngài có trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ hăng say đem quyền năng ấy đi khắp tận cùng thế giới.

Quả thực, các môn đệ khi được Chúa sống lại thổi hơi ban sinh khí mới, năng lực mới của Chúa Thánh Thần, các ngài đã hiên ngang, mạnh dạn làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Lời chứng của các môn đệ càng ngày càng mạnh mẽ, không suy giảm cường độ chút nào cả và càng lúc càng ảnh hưởng đến mọi người. Các môn đệ cảm nghiệm rõ ràng năng lực mới lạ và kỳ diệu đã khiến họ làm được nhiều phép lạ. Sự biến đổi không thể nào giải thích được nơi các môn đệ của Đức Giêsu, khiến cho nhiều người rất đỗi ngạc nhiên và chính những người này nói rằng lý trí cũng đủ minh chứng Chúa Giêsu  Phục Sinh.

Chúng ta hôm nay, không được diễm phúc như thánh Tôma đối diện với Chúa Phục Sinh, được nhìn chân tay và những lỗ đinh, nhìn cạng sườn của Chúa bị lưỡi đòng đâm thâu qua, để có thể cảm nghiệm trực tiếp Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Tuy nhiên, chúng ta đã có chứng cớ của Kinh Thánh, chứng cớ sống động của các Tông đồ, chứng cớ không thể chối cãi của bà Maria Mađalêna đã thuật lại…Chúng ta có thể dùng lý do Chúa tặng ban để xác quyết và nhận ra Chúa đã sống lại thật. Và rồi, chúng ta cũng phải sẵn sàng quỳ gối như thánh Tôma và thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”. Và Chúa cũng sẽ nói với mọi người chúng ta: “Hạnh phúc thay những ai không thấy mà tin”.

Chúa nhật hôm nay cũng là Chúa nhật kính nhớ Lòng Thương Xót Chúa.Chúng ta luôn tin tưởng, phó thác nơi lòng nhân từ thương xót của Chúa. Như người con hoang đàng, như con chiên lạc, như người phụ nữ ngoại tình, chúng ta luôn tín thác nơi Lòng Thương Xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc hành trình theo Chúa là một cuộc hành trình đức tin lâu dài, có những lúc chúng con dễ dàng tin nhận, nhưng có những lúc đức tin của chúng con bị thử thách, chao đảo như thánh Tôma, xin giúp chúng con nhớ lại những sự việc đã xảy ra theo lời Kinh Thánh thuật lại vào ngày Chúa nhật Phục sinh, xin Chúa đánh thức đức tin của chúng con để chúng con nhận ra biến cố Phục Sinh không chỉ tác động trên các môn đệ của Chúa năm xưa mà có ảnh hưởng sâu rộng trên lịch sử nhân loại. Xin giúp chúng con biết mau mắn loan báo Chúa Phục Sinh cho nhiều người như Mađalêna và các môn đệ đã mau mắn loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho nhiều người.Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận năng lực mới của Chúa Thánh Thần : đem niềm vui, hiệp nhất, yêu thương và bình an đến cho mọi người. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Tại sao Chúa Phục Sinh lại ban bình an cho các môn đệ ?
2.Thổi hơi vào các môn đệ có nghĩa gì ?
3.Quyền năng của Đấng Phục Sinh là gì ?
4.Ai đã sai Chúa Giêsu và ai đã sai các Tông đồ ?
5.Quyền tha tội là gì ?

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184